אמנת הפרסום המיטיב

הסבר על המנגנון לעידוד מסירת חפצים

מנגנון עידוד מסירת החפצים הינו מנגנון שלזכותו נזקפת תרומה עצומה להצלחת פרויקט אגורה.
אלמלי מנגנון זה יותר מ-50% מהחפצים המוצעים למסירה באתר לא היו מפורסמים.

פרויקט אגורה יצא מנקודת הנחה שאנו חיים בחברה של שפע, שבה לכולנו יש המון דברים שאיננו צריכים ואם אנשים אינם מציעים אותם למסירה, לרוב, זה מתוך סוג של עצלנות.
מטרת הפרויקט היא ליצור שינוי מהותי בתרבות שיתוף החפצים, ולכן נקבעה דרגה מסויימת, מאוד סבירה, של כמות חפצים מינימלית שאדם יציע למסירה (חפץ אחד בחודשיים האחרונים), וזה יאפשר לו לקבל את פרטי המוסר של החפצים ללא השהייה.
על מנת להתחשב באנשים שתרמו כמות נכבדת של חפצים, אך לפני יותר מחודשיים, מנגנון זה זוכר את התרומות של המשתמשים עד שנה אחורה, וכך אם אדם מסר בעבר חפצים באותו היחס (כלומר 2 חפצים בארבעת החודשים האחרונים, 4 בששת החודשים האחרונים עד שישה חפצים בשנה החולפת) הוא יוכל לצפות בפרטי המוסרים.

מדיניות זו איששה את הנחת הבסיס של פרויקט אגורה, ואכן אנשים רבים החלו לפרסם חפצים שלא פרסמו אותם לפני שהיתה מדיניות זו.
אין התניה לסוג החפץ הנמסר, ואין זה משנה אם החפץ גדול או קטן. בצורה זו כולם יכולים למסור חפצים, כל אחד לפי יכולתו.
גם מי שאינו מעוניין למסור חפצים אינו מנוע מלקבל חפצים, והוא יוכל לצפות בפרטי מוסר החפץ 24 שעות לאחר פרסומו.

לעיתים פונים אלינו אנשים בטענה שהמנגנון מיותר, ושבגללו הם איבדו את ההזדמנות לקבל חפץ שרצו.
אם גם אתם חושבים כך, חשבו על כך שאלמלי מנגנון זה יותר מ-50% מהחפצים המפורסמים באתר לא היו מפורסמים, וסביר להניח שגם החפץ שבו אתם מעוניינים לא היה עולה כלל לאתר.

מקווים שהבהרנו את החשיבות של המדיניות הזו, שבסופו של דבר באה לשרת את כולנו.

בשמחה
צוות פרויקט אגורה