אמנת הפרסום המיטיב

התפקיד המהותי של משקלים לתעשיה בתחומים השונים