אמנת הפרסום המיטיב

חזון פרויקט אגורה

דמיינו לעצמכם מצב בו כאשר מר ישראלי זקוק לחפץ מסוים, לפני שהוא הולך להוציא עליו את מיטב כספו, הוא נכנס לאינטרנט, ובודק במאגר מידע עצום, האם מישהו בסביבה הקרובה (או הרחוקה) מעוניין לתת לו את החפץ הזה.

חזון "פרויקט אגורה" שואף ליצור מצב בו תושבי ישראל מפיצים בינהם את כל החפצים אשר הם אינם צריכים, אבל הם עדיין בעלי ערך וחבל לזרוק אותם. בדרך זו יפתח בעבור כולנו מאגר חדש של שפע, אשר נמצא בידינו, אך עד היום לא היתה לנו גישה אליו.

 

ההשלכות של הגשמת החזון

להגשמת חזון "פרויקט אגורה" יהיו השלכות רבות על הכלכלה, החברה, והסביבה בישראל, נוסף להשלכות אישיות לכל אחד ואחד מאיתנו.

מבחינה אישית, כל אחד מאיתנו יוכל להשיג בחינם חפצים רבים, שאין זה הכרחי לנו שהם יהיו חדשים, וכך נוכל להשתמש בכסף שלנו לדברים שאנחנו רוצים באמת.
בנוסף תהיה לכל אחד מאיתנו אפשרות פשוטה וקלה לעזור לאחרים ולהרגיש את תחושת הסיפוק הנוצרת כשאתה יודע שעזרת למישהו.

מבחינה כלכלית ייווצר בעצם מצב של העברת משאבים לא מנוצלים מאלו שיש להם, לאלו שרוצים אותם. דבר זה יחסוך משאבים רבים למשק ויאפשר להפנות אותם להשקעה בתחומים אחרים.

מבחינה סביבתית, ייווצר מצב של מחזור חפצים, אשר יפחית מעט את ניצול המשאבים של כדור הארץ, ויצמצם לנו את כמות הזבל שאנו זורקים.

מבחינה חברתית תינתן פה אפשרות להרים את הרף התחתון של השכבות החלשות על ידי כך שתינתן להם האפשרות להשלים חלק מהפער הכלכלי שלהם, בכך שהם יוכלו להשיג חפצי יד שנייה בחינם, ולהשקיע את כספם בדרכים לשיפור מצבם, כמו למשל בהשכלה.

השפעה חברתית נוספת שייתכן שתקרה, היא שנצא החוצה מהקופסה בת ארבע הקירות, ונתחיל להכיר את השכנים שלנו, מכיוון שרוב שיתוף החפצים יתבצע בקהילה הקרובה לביתנו, ואיזו דרך טובה יותר היא להכיר את השכנים אם לא תוך כדי נתינה או קבלה של מתנה חדשה-ישנה.


החזון הזה הולך להתגשם, אך בשביל זה הוא צריך את עזרתו של כל אחד ואחת מכם שמבין את הפוטנציאל הגדול (והמדליק) הטמון בו.

אז אם יש לכם חפצים שאתם לא צריכים,
או אתם רוצים לקבל משהו,
בואו נתחיל לשתף... :]