היום!  ב-02:51תל אביב - יפו
היום!  ב-02:50ראשון לציון
היום!  ב-02:50ירושלים
היום!  ב-02:50תל אביב - יפו
היום!  ב-02:50קרית אונו
היום!  ב-02:49ראשון לציון
היום!  ב-02:49ראשון לציון
היום!  ב-02:49ראשון לציון
היום!  ב-02:49ראשון לציון
היום!  ב-02:49קרית אונו