היום!  ב-22:01כפר סירקין
היום!  ב-22:01תל אביב - יפו
היום!  ב-22:00ירושלים
היום!  ב-22:00תל אביב - יפו
היום!  ב-21:59כפר סבא
היום!  ב-21:59כפר סירקין
היום!  ב-21:59חיפה
היום!  ב-21:59חיפה
היום!  ב-21:57כפר סירקין
היום!  ב-20:56כפר סירקין