לתלמידי מגמת אופנה
תמונה של לתלמידי מגמת אופנה: ספר "תורת החומרים והטכסטילים" מאת אינג' ר. פישמן, וכן קלסר בשם: גזרות בתולדות הלבוש מאת עדינה רייך
למסירה בשערי תקווה (מתוך קטגוריית אדריכלות ועיצוב)