ספר דקדוק לכיתות י' ויא

תמונה של ספר דקדוק לכיתות י' ויא

: ספר שמור כמעט שלא השתמשו בו ספר דקדוק לשנים י' יא ימסר לי מבא ראשון לקחת
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית לשון) - למעבר למודעה