תשמישי קדושה

תמונה של תשמישי קדושה

: ספרי קודש של צורבא מרבנן
למסירה בבאר שבע (מתוך קטגוריית תשמישי קדושה) - למעבר למודעה