דיסקים

תמונה של דיסקים

: למסירה 5 דיסקים - סיני תור, בן סנוף, אסף נוה שלום, מרדכי בן דוד וכד השמן של עזריה
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית מדיה לאחסון) - למעבר למודעה