ספרי פסיכומטרי

תמונה של ספרי פסיכומטרי

: ספרי פסיכומטרי רובם בלי כתוב בפני דיסקים של סימולציות ממוחשבות של המרכז הארצי הכרטיסיות מילים
למסירה בחיפה (מתוך קטגוריית שונות - ספרי לימוד) - למעבר למודעה