2 אהילים

תמונה של 2 אהילים

: 2 אהילי תקרה, תקינים עובדים נמסר עקב התחדשות
למסירה בבאר שבע (מתוך קטגוריית תאורה) - למעבר למודעה