Every Day Gets a Little Closer - Irvin Y

תמונה של Every Day Gets a Little Closer - Irvin Y

: Every Day Gets a Little Closer - Irvin Yalom
למסירה בגבעתיים (מתוך קטגוריית פסיכולוגיה וסוציולוגיה) - למעבר למודעה