כריים גז נרוסטה

תמונה של כריים גז נרוסטה

: כריים גז נרוסטה למסירה, יצרן לא ידועה, ישנות במצב תקין ללא נזילות גז, הצתה חשמלית לא עובדת.
למסירה בשימשית (מתוך קטגוריית טוסטרים וטוסטר אובן) - למעבר למודעה