ספרים עולם התנך
תמונה של ספרים עולם התנך: עולם התנ"ך. כל הסדרה מצב חדש מאושר ע"י משרד החינוך
למסירה בהרצליה (מתוך קטגוריית דתות)