חוברות עיון
תמונה של חוברות עיון: 1) למסירה חוברות רבות "שמעתין" (בטאון למורי מקצועות הקודש), כולל חוברת היובל 2 ו- 3. 2) ירחונים "סגולה" (מגזין להסטוריה וידיעת הארץ בנושאים מגוונים ומעניינים)
למסירה בכפר הרא"ה (מתוך קטגוריית שונות - חוברות ומגזינים)