ספר לימוד חשבון שבילים לכיתה ו
תמונה של ספר לימוד חשבון שבילים לכיתה ו: שני כרכים שונים, לא נעשה שימוש.
למסירה בחיפה (מתוך קטגוריית ספרים לבי"ס יסודי)