קלטות ווידיאו - לילדים
תמונה של קלטות ווידיאו - לילדים: כחצי (להערכתי) - הקלטות משידורי-הטלוויזיה, מזמן-מזמן (בחלק מהקלטות האלה, לזכרוני, לצד התכניות לילדים - גם הקלטות מתכניות "רגילות"). ה'כחצי' האחר - קלטות "מסחריות" (ראו חלק מהן בצילום). . [הערה: ציינתי שמצב הקלטות 'טוב' - אך זה במה שנוגע לחיצוניותן. אני לא יודע מה איכות ההקלטות (אבל ... בקלטות "מקבילות" - כאלה שהוקלטו בתקופות דומות - אני צופה ונהנה)]. .
למסירה ברמת גן (מתוך קטגוריית קלטות וסרטי וידאו)