6 מנורות קיר צמודות
תמונה של 6 מנורות קיר צמודות: יש 3 מנורות תיקרה עגולות צמודות ו 3 מנורות קיר חצי ירח
למסירה באלפי מנשה (מתוך קטגוריית תאורה)