ספר מלאכים א ,ספר מלאכים ב, אסופה לכיתה
תמונה של ספר מלאכים א ,ספר מלאכים ב, אסופה לכיתה: ספר מלאכים א ,ספר מלאכים ב, אסופה לכיתה ו, ספר יהושע
למסירה בכפר סבא (מתוך קטגוריית ספרים לבי"ס יסודי)