ספר על חמשה חומשי תורה
תמונה של ספר על חמשה חומשי תורה: פירושים על התורה פרפראות וגימטריות, חדש מהנילון.
למסירה בבני ברק (מתוך קטגוריית דתות)