תנור חימום לאבטיה
תמונה של תנור חימום לאבטיה: תנור חימום לאבטיה. חדש לגמרי עדין באריזה
למסירה בחיפה (קרית שמואל) (מתוך קטגוריית מכשירי חימום)