תנור 2 ספירלות
תמונה של תנור 2 ספירלות: למסירה תנור חימום במצב מצוין. השתמשנו פעמים בודדות
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית מכשירי חימום)