ספרים וחומר של האוניברסיטה הפתוחה

ספרים וחומר של האוניברסיטה הפתוחה

: ספרים של קורסים של האוניברסיטה הפתוחה: 30112 - דיסקים של התוכנה spss - סטטיסטיקה ב' 10344 - ספרים ניהול הפרסום 10280 - ספרים יסודות החשבונאות ודיווח כספי 13015 - ספרים עם סימונים למבחן של אסטרטגיה עיסקית תחרותית 13004 - ספרים עם סימונים למבחן ניהול והתנהגות ארגונית 13043 - ספרים יזמות עסקית ומאמרים מודפסים 13038 - ספרים בריתות אסטרטגיות גלובליות
למסירה בתל אביב-יפו (מתוך קטגוריית שונות - ספרי לימוד) - למעבר למודעה