ספר מנגן
תמונה של ספר מנגן: ספר תינוקות מנגן. יש בטריה אך בדרך להגמר
למסירה בבית ברל (מתוך קטגוריית ציוד לתינוק)