ציור
תמונה של ציור: ציור שעבר מבית לבית ומוכן להמשיך
למסירה באמנון (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר)