תמונת
תמונה של תמונת: למסירה הסט תמונות הזה. הגודל של כל תמונה זה 98X49
למסירה בעפולה (מתוך קטגוריית קישוטים ופיצ'יפקס)