תולדות ארץ ישראל בעריכת יואל רפל
תמונה של תולדות ארץ ישראל בעריכת יואל רפל: שני כרכים
למסירה בכפר סבא (מתוך קטגוריית היסטוריה וארכיאולוגיה)