הארכת מוט לדוש והמתז
תמונה של הארכת מוט לדוש והמתז: מוט להארכת צינור המתז לדוש עם הראש
למסירה בחיפה (מתוך קטגוריית סניטריה)