מיכל הקטנה
תמונה של מיכל הקטנה: 2 דיסקים של מיכל הקטנה חדש עוד בניילון.
למסירה בחדיד (מתוך קטגוריית קלטות ודיסקים לילדים)