ספרי לימוד - חדו"א 1
תמונה של ספרי לימוד - חדו"א 1: שני ספרי חדווא 1 של האוניברסיטה הפתוחה, מחברת פתרונות ובחינות פתורות. עוזר מאוד ללמוד מהספר מרחובות מרכז העיר, מגיעה גם הרבה לת"א ולצפון (איזור יסוד המעלה) ואשמח להעביר אותם
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית מתמטיקה)