כתב עת "שמעתין"
תמונה של כתב עת "שמעתין": "שמעתין" הוא בטאון למורים במקצועות הקודש העוסק בנושאים מגוונים מכלל מקצועות הקודש בהם עוסקים בתי הספר. יש בעלונים נושאים שונים (תנך, תושב"ע, הלכה, דברי עיון וחינוך, סקירת ספרים). ברשותי מעלון מס' 65 ועד 120 (לא הכל) וכן חוברות בודדות מאוחרות יותר. התמונה המצורפת היא רק דוגמא
למסירה בכפר הרא"ה (מתוך קטגוריית ספרי קודש)