כלי אירוח מזכוכית אפורה
תמונה של כלי אירוח מזכוכית אפורה: כלים קטנים להגשת תוספות. זכוכית אפורה עדינה.
למסירה ברעננה (מתוך קטגוריית כלי אוכל והגשה)