אנציקלופדיות
תמונה של אנציקלופדיות: למסירה - 12 כרכים של "החי והצומח של ארץ ישראל" וגם - 11 כרכים של מדריך ישראל
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית אנציקלופדיות)