מראה
תמונה של מראה: אורך:70 רוחב:50 ניתנת לתלייה על קיר
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית שונות - ריהוט) - למעבר למודעה