Finger food
תמונה של Finger food: ספר בישול באנגלית לארוח קיבלתי באתר ומיכוון שלא מתאים לי מעבירה אותו הלאה שמור כחדש
למסירה ברעננה (מתוך קטגוריית ספרי בישול)