נורות הלוגן
תמונה של נורות הלוגן: כ 15 נורות הלוגן 1200 וואט
למסירה באלפי מנשה (מתוך קטגוריית תאורה)