מדפסת הזרקת דיו צבעונית
תמונה של מדפסת הזרקת דיו צבעונית: מדפסת הזרקת דיו צבעונית Hp 3835 מקולקלת. הפקס והסריקה עובדים. לא מדפיס.
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית מדפסות וסורקים)