עגלת טיולון
תמונה של עגלת טיולון: עגלה מתוצרת חברת פג פרגו. בת 13 שנים. אחד הגלגלים התעקם. ניתן עדיין להשתמש בה.
למסירה ברכסים (מתוך קטגוריית עגלות)