ספרי לימוד משומשים של האוניברסיטה הפתוחה
תמונה של ספרי לימוד משומשים של האוניברסיטה הפתוחה: ספרי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה בקורס למדעי המחשב: אלגברה לינארית שיעור ראשון עד שמיני (שמונה ספרים)
למסירה בנתניה (מתוך קטגוריית שונות - ספרי לימוד)