גמרא תלמוד בבלי שו"ע אנציקלופדיות
תמונה של גמרא תלמוד בבלי שו"ע אנציקלופדיות: כרכים רבים, מאובקים כי הם ישנים אבל במצב טוב: שולחן ערוך, תלמוד בבלי, אנציקלופדיה תלמודית, Encyclopedia Judaica. תמונות נוספות יישלחו בווטסאפ.
למסירה במצפה נטופה (מתוך קטגוריית ספרי קודש)