A Feast of Crows
תמונה של A Feast of Crows: הספר הרביעי בסדרת A Song of Ice and Fire הכריכה נתלשה אבל כל הדפים קיימים, לא קרועים. ניתן לקרוא את כל הספר בלי שום בעיה.
למסירה ברעננה (מתוך קטגוריית רומן)