לשון מתרגלים א בין המילה לטקסט
תמונה של לשון מתרגלים א בין המילה לטקסט: שאלון א. לכיתה ט. יפעת שרעבי ונגה גנאל. שאלון 011107 , 210. נא לפנות רק אם מתכוונים לבוא לרמת גן לקחת.
למסירה ברמת גן (מתוך קטגוריית לשון)