תמונה ברכת הנרות
תמונה של תמונה ברכת הנרות: למסירה תמונה ממוסגרת של ברכת הנרות במצב מעולה.
למסירה בעלי זהב (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר) - למעבר למודעה