ספרי קודש
תמונה של ספרי קודש: ספרים: 1. תנ"כ מלא 2. סידור תפילה 3. לוח דינים ומנהגים 4. ספר הברכות.
למסירה במצפה אבי"ב (מתוך קטגוריית תשמישי קדושה)