שלוש שניות אנדרס רוסלנד
תמונה של שלוש שניות אנדרס רוסלנד: ספר 488 עמודים.
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית מתח)