נעלים לבנות
תמונה של נעלים לבנות: מס זוגות נעליים לבנות מידה 36 ו 31.
למסירה בשערי תקווה (מתוך קטגוריית נעלי נוער)