ספר פסיכומטרי
תמונה של ספר פסיכומטרי: ספר פסיכומטרי בעיות של יואל גבע.
למסירה בגני יוחנן (מתוך קטגוריית מתמטיקה)