ספר לכיתה ב
תמונה של ספר לכיתה ב: ספר פיתחו את השער לכיתה ב'
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית ספרים לבי"ס יסודי)