ספר לכיתה ד
תמונה של ספר לכיתה ד: ספר פיתחו את השער לכיתה ד'
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית ספרים לבי"ס יסודי)