גלשן מפרשים תורן ומנורים מצב משומש תקין
תמונה של גלשן מפרשים תורן ומנורים מצב משומש תקין: גלשן מיסטרל אקספלוזין 135 מצב משומש עם פגמים קלים משובש עם מכה. 2 מנורים תורן מתקפל מרפש 5.7. מטר מפרש 5 מטר מצב משומש תקין
למסירה בשערי תקווה (מתוך קטגוריית גלישה)