ספר מיקוד
תמונה של ספר מיקוד: ספר מיקוד בלשון שאלון ב תשע"א. מצב טוב מאוד.
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית לשון)